Komiteler

 

DIŞ İLİŞKİLER Amerika Birleşik Devletleri’nin 2018 yılında açıkladığı Ulusal Güvenlik Stratejisinde kendi rakiplerini Çin ve Rusya olarak belirlemesiyle 21. yüzyılın başlarındaki tek kutuplu Amerika’dan çok kutuplu bir sisteme belirgin olarak geçildiği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye askeri, siyasi ve ekonomik anlamda dünyanın değişen güç dengelerinde nasıl bir yol izlemelidir?

 

EĞİTİM Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin dünyada alışılmışın dışında, öğrenci odaklı ve uluslararası yaklaşımlar üzerine gelişmekte olan ideal eğitim programlarını yakalayamadığı göz önünde bulundurulduğunda çağa ayak uydurabilmek ve öğrenci nüfusuna daha verimli ve elverişli bir eğitim sistemi sunabilmek için ne tür düzenlemelere gidilmelidir?

 

KADIN HAKLARI KADEM’in araştırmalarına göre cinsiyet eşitsizliğinin en belirgin olduğu alanların başında siyasetin geldiği ve 2018 yılında Türkiye’deki kadın parlamenter oranının %13.9 ile dünyada en düşük bölgesel ortalamaya sahip Arap ve Pasifik ülkelerinin bile altında olduğu durumu ele alındığında kadınların siyasette daha aktif yer almasını sağlamak için neler yapılabilir?

 

SAĞLIK Kamu sağlık kuruluşlarının ödeme gücünü dikkate almadan tüm vatandaşlara hizmet sunduğunu ancak özel sağlık kuruluşlarından ekonomik gücü yeterli olmayan vatandaşların yararlanamadığı göz önünde bulundurarak toplumda herkesin sağlık alanında eşit koşullarda hizmet almasını, sağlamak adına neler yapılmalıdır?

 

EKONOMİ Küresel ekonomide üretim artışı sonucu ortaya çıkan ve ekonomi döngüsünün doğal bir elementi olan talep bazlı enflasyon yerine, ülkemizde tüketim artışı ve üretim eksikliği sonucu maliyet bazlı enflasyon yaşanmaktadır, bunun önüne geçmek için nasıl bir yol izlememiz gerekmektedir?

 

GÜVENLİK Sosyal medya platformlarının aynı yatırımcıların elinde olması sonucu gün geçtikçe sayısı artan kullanıcıların kişisel bilgilerinin tek bir veri tabanında toplanması durumunun oluşturduğu sorun olan kişisel bilgilerimizin güvenliğinin korunamaması  üzerine ne tür çözümler üretilebilir?
SANAT Türk toplumunun sanatı bir lüks olarak görmesi ve insanların sanatsal aktivitelere gitme alışkanlıklarının olmaması sonucunda sanatın hala belirli bir kesime hitap etmesi ve bu nedenle çağdaşlaşma amacında sanatın rolünün zayıf kalmasını engellemek için yapılması gerekenler nelerdir?
TARIM VE

KALKINMA

Türkiye’de biyoteknoloji, biyomühendislik ve ziraat mühendisliği alanında öncü kuruluşların eksikliğine bağlı olarak başlıca tohum üretimi konusunda dışa bağımlılığın yarattığı tarımsal devamlılığın, çeşitliliğin ve kalkınmanın sağlanamaması sorunu karşısında nasıl bir çözüm yolu izlenebilir?
MEDYA Günümüzde basın özgürlüğü olgusunun değişime uğraması sonucu halka ulaşan haberin niteliğinin aynılaşmaması için neler yapılabilir?
KÜLTÜR VE TARİH Arkeolojinin hem turizm hem de milli tarih bilinci konusunda teşkil ettiği önemi ve kendi arkeolojik alanlarımızda yabancı bilim insanlarının çalışmalar yürüttüğünü göz önünde bulundurarak Türkiye bu konuda ne gibi reformlara gidebilir?
TEKNOLOJİ VE KALKINMA Robotik, otonom ulaşım, yapay zeka ve genom bilimi gibi kavramların endüstriyel üretime dahil olmasıyla yeni bir sanayi reformu sayılan Endüstri 4.0’ın gelişmiş ülkelerde hızla yerleştiği ve üretim konusunda gözle görülür ekonomik ve bilimsel gelişmeler kat ettiği hesaba katıldığında Türkiye’nin bu harekette yerini saptaması ve bu reformla teknolojik çağın öncülerinden biri haline gelmesi için ne gibi adımlar atılabilir?